name
description
img1
img2
phone
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ปลาดอรี่แล่ 150-170กรัม 5ชิ้น/กก

ปลาดอรี่แล่เกรดพรีเมี่ยม 150-170กรัม 5ชิ้น/กก
ราคา 100.00 บาท
1-2m.gif
จำนวนหน่วยในกล่อง10

ราคาสั่งซื้อตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป กรุณาติดต่อ โทร.0625952614