name
description
img1
img2
phone
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
ทั้งหมด 1 - 15 จาก 53
หน้า 1 จาก 4

ของทอดสำเร็จรูป

กุ้งตอปิโดชุปแป้งทอด 10ชิ้น/แพ็ค

กุ้งตัวตรงยืดชุปแป้งทอด

ราคา 80.00 บาท
รหัสสินค้า: 1054

รายละเอียดสินค้า

ฮัชบราวส์ ขนาด 8ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท
รหัสสินค้า: 1030

รายละเอียดสินค้า

พิซซ่าโรลไก่สอดใส้ชีส

ราคา 120.00 บาท
รหัสสินค้า: 1047

รายละเอียดสินค้า

เสต็กปลาดอรี่

เสต็กปลาดอรี่ 10ชิ้น/กก

ราคา 180.00 บาท
รหัสสินค้า: 1061

รายละเอียดสินค้า

อกไก่สอดใส้ชีสรดดั้งเดิม 10ชิ้น/กก

นำอกไก่มานึ่งสุกพอประมาณแล้วสอดใส้ชีสเชด

ราคา 180.00 บาท
รหัสสินค้า: 1041

รายละเอียดสินค้า

เบอเกอร์กุ้ง 10ชิ้น/กก

เบอเกอร์กุ้งชิ้น 10ชิ้น/กก

ราคา 170.00 บาท
รหัสสินค้า: 1054

รายละเอียดสินค้า

หน้า 1 จาก 4

ราคาสั่งซื้อตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป กรุณาติดต่อ โทร.0625952614