name
description
img1
img2
phone
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ถุงทองใส้กุ้ง ขนาด720กรัม/กล่อง มี60ชิ้น/กล่อง

ไม่พบรูปภาพ
ราคา 420.00 บาท

ราคาสั่งซื้อตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป กรุณาติดต่อ โทร.0625952614