name
description
img1
img2
phone
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

กุ้งตอปิโดชุปแป้งทอด 10ชิ้น/แพ็ค

กุ้งตัวตรงยืดชุปแป้งทอด
กุ้งตอปิโดชุปแป้งทอด 10ชิ้น/แพ็ค
ราคา 80.00 บาท

ราคาสั่งซื้อตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป กรุณาติดต่อ โทร.0625952614